Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với IGREEN VIỆT NAM!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của IGREEN VIỆT NAM, tại https://www.igreenvietnam.com.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng IGREEN VIỆT NAM nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Bánh quy:

Trang web sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Khi truy cập IGREEN VIỆT NAM, bạn đã đồng ý sử dụng các cookie được yêu cầu.

Cookie là một tệp văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ trang web. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc đưa vi-rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định riêng cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho mục đích thống kê hoặc tiếp thị để vận hành trang web của chúng tôi. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối các Cookie tùy chọn. Có một số Cookie bắt buộc cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Những cookie này không cần sự đồng ý của bạn vì chúng luôn hoạt động. Xin lưu ý rằng bằng cách chấp nhận Cookie bắt buộc, bạn cũng chấp nhận Cookie của bên thứ ba, Cookie này có thể được sử dụng thông qua các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó trên trang web của chúng tôi, ví dụ: cửa sổ hiển thị video do bên thứ ba cung cấp và tích hợp vào trang web của chúng tôi.

Giấy phép:

Trừ khi có quy định khác, IGREEN VIỆT NAM và/hoặc người cấp phép sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên IGREEN VIỆT NAM. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ IGREEN VIỆT NAM cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn tuân theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

Sao chép hoặc đăng lại tài liệu từ IGREEN VIỆT NAM

Bán, cho thuê hoặc cấp phép phụ tài liệu từ IGREEN VIỆT NAM

Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ IGREEN VIỆT NAM

Phân phối lại nội dung từ IGREEN VIỆT NAM

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày của thỏa thuận này.

Các phần của trang web này cung cấp cho người dùng cơ hội đăng và trao đổi ý kiến cũng như thông tin trong các khu vực nhất định của trang web. IGREEN VIỆT NAM không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng hiện diện trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến của IGREEN VIỆT NAM, các đại lý và/hoặc chi nhánh của IGREEN. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng quan điểm và ý kiến ​​của họ. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, IGREEN VIỆT NAM sẽ không chịu trách nhiệm về các Bình luận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc gánh chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng tải và/hoặc hình thức của các Bình luận trên trang web này.

IGREEN VIỆT NAM có quyền theo dõi tất cả các Nhận xét và xóa mọi Nhận xét có thể bị coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc gây ra vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;

Nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;

Các Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp nào khác, là hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh hoặc tùy chỉnh hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bạn cấp cho IGREEN VIỆT NAM giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi:

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

Cơ quan chính phủ;

Công cụ tìm kiếm;

Tổ chức tin tức;

Các nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi giống như cách họ liên kết với các Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; Và

Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện không được phép liên kết với trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc đến thông tin Trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý sai về tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt bên liên kết cũng như các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

Các nguồn thông tin về người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến;

các trang cộng đồng Dot.com;

Hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;

nhà phân phối thư mục trực tuyến;

cổng Internet;

Các công ty kế toán, luật và tư vấn; Và

Tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết sẽ không khiến chúng tôi có cái nhìn không thiện cảm với bản thân hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b)